1) Systemy ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych.
Podział, charakterystyka i aspekty wykonawcze.

Prowadzący: instruktor montażu suchej zabudowy

Uczestnicy: nauczyciele zawodu

Program:

1) Pojęcia podstawowe: 

  • system
  • ściana działowa
  • sufit podwieszany
  • okładzina ścienna
  • okładzina sufitowa

3) Materiały i narzędzia stosowane w omawianych systemach suchej zabudowy

4) Podział ścian działowych

5) Rodzaje sufitów podwieszanych

6) Rodzaje okładzin ściennych i sufitowych

7) Zalecenia wykonawcze dla omawianych przegród

8) Błędy wykonawcze

Forma: warsztatowe szkolenie doskonalące

Czas trwania: 10 h wykładowych

Liczebność grupy: minimum 10 osób

Cena:250, 00 zł/osobę; przy grupach powyżej 35 os. możliwe atrakcyjne upusty!

  

2) Zabudowa poddaszy w systemach płyt gipsowo-kartonowych. Rola i funkcje poddasza. Okładziny podłogowe z suchego jastrychu.

Prowadzący:  instruktor montażu suchej zabudowy

Uczestnicy: nauczyciele zawodu

Program:

1) Podstawowe funkcje, jakie spełniać musi nowoczesne poddasze

2) Wpływ wilgoci i temperatury na trwałość i jakość robót wykonywanych na poddaszu
w technologii lekkiej zabudowy GK.

3) Materiały i narzędzia stosowane w omawianych
systemach suchej zabudowy

4) Podział systemów poddaszowych

5) Technologia wykonania zabudowy poddasza z płyt GK

6) Materiały stosowane do wykonania suchych jastrychów

8) Technologia montażu podłóg wykonanych jako suchy jastrych.

 

Forma: warsztatowe szkolenie doskonalące

Czas trwania: 10 h wykładowych

Liczebność grupy: minimum 10 osób

Cena: 250, 00 zł/ osobę; przy grupach powyżej 35 os. możliwe atrakcyjne upusty!

  

3) "Monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie- nowy zawód,

nowa dydaktyka, nowe szanse”

 

Prowadzący:  instruktor montażu suchej zabudowy

Uczestnicy: nauczyciele zawodu

Program:

1) Informacje wprowadzające

2) Pojęcie systemu suchej zabudowy i ich składowe

3) Materiały stosowane w systemach suchej zabudowy

4) Informacje podstawowe dotyczące technologii wykonania:

  • ścian działowych
  • sufitów podwieszanych
  • okładzin ściennych
  • zabudowy poddaszy
  • systemów podłogowych

5) Podstawowe błędy wykonawcze

Forma: warsztatowe szkolenie doskonalące

Czas trwania: 10 h wykładowych

Liczebność grupy: minimum 10 osób

Cena: 250, 00 zł/ osobę; przy grupach powyżej 35 os. możliwe atrakcyjne upusty!

 

 4) "Monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie- czy warto nim być?”

 

Prowadzący: zespół instruktor montażu suchej zabudowy

Uczestnicy: uczniowie szkół zawodowych

Program:

1) Informacje wprowadzające w tematykę suchej zabudowy

2) Zastosowania suchej zabudowy

3) System suchej zabudowy- rozwiązanie proste czy trudne ?

4) Sucha zabudowa- jak to wykonać? (praktyczne ćwiczenia wykonawcze)

Forma: warsztat

Czas trwania: 5h wykładowych

Liczebność grupy: minimum 10 osób

Cena: 100,0 zł/ osobę; przy grupach powyżej 35 os. możliwe atrakcyjne upusty!